Δίγλωσσο Crystal Light

Δίγλωσσο Crystal Light
Επιχειρώντας να διαδώσουμε το Crystal Light και στο αντίστοιχο κοινό σε χώρες του εξωτερικού, δημιουργήσαμε μια δίγλωσση υποδομή στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, προσθέτοντας την αγγλική γλώσσα ως δεύτερη επιλογή (βλ. σημαίες κάτω από το πεδίο αναζήτησης). Προς το παρόν δεν έχουμε καταφέρει να μεταφράσουμε όλα τα άρθρα της ιστοσελίδας, αλλά ευελπιστούμε ότι ακόμα και στο αρχικό αυτό στάδιο της μετάφρασης οι αγγλόφωνοι επισκέπτες θα καταλαβαίνουν τα κυριότερα σημεία του Crystal Light.
 
Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και τη δύναμη που μας δίνετε σε αυτό το ταξίδι της συνεχούς (αυτο)βελτίωσης και εξέλιξης.

Φως και αγάπη,
Διαχείριση Crystal Light

Pin It