Κεχριμπάρι: Ο εκπρόσωπος της αιώνιας Σοφίας

Καθαρισμός και Φροντίδα

Καθαρίστε το καλύτερα σε ορυκτό ή θαλασσινό αλάτι (χωρίς νερό όμως!). Καθώς το κεχριμπάρι είναι μαλακό, μπορεί εύκολα να γρατζουνιστεί. Φυλάξτε τα κοσμήματα από κεχριμπάρι ξεχωριστά.