Κεχριμπάρι: Ο εκπρόσωπος της αιώνιας Σοφίας

Ενεργειακά Κέντρα

Συνδέεται κύρια με το chakra του Ηλιακού Πλέγματος και του Ιερού, αλλά εργάζεται εξίσου δυναμικά με το chakra του Λαιμού. Ανοίγει το chakra του Στέμματος αλλά ενδυναμώνει και καθαρίζει όλα τα άλλα ενεργειακά κέντρα.