Κεχριμπάρι: Ο εκπρόσωπος της αιώνιας Σοφίας

Βιβλιογραφία:

-Η Βίβλος των κρυστάλλων, Judy Hall, εκδόσεις «Ισόρροπον»

-Κρύσταλλοι, Διαλογισμός και Υγεία, Αντώνης Βαρσαμούδης, εκδόσεις «Κέδρος»

-Love is in the earth, a Kaleidoscope of Crystals, Melody, Earth Love Publishing

-The American Indian - Secrets of Crystal Healing, Luc Bourgault, εκδόσεις «Quantum»

-Stones Alive! A reference guide to Stones for the New Millenium, twintreess

-wikipedia.org

Pin It