Κεχριμπάρι: Ο εκπρόσωπος της αιώνιας Σοφίας

Φόρτιση: Στον Ήλιο

Πλανήτης: Ερμής

Αριθμολογική Συχνότητα Δόνησης: 3

Ζωδιακός Συσχετισμός: Λέων & Υδροχόος

 

Χρήση για την Χιλιετία:

Οι πέτρες υπηρετούν καταγραφείς των αρχείων της Γης. Παρακολουθούν τα πάντα και ανοίγουν τον εαυτό τους στη σοφία.

Το κεχριμπάρι μπορεί να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε πραγματικά σαν παρατηρητές αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας. Αν επιλέξουμε να αδειάσουμε τον εαυτό μας από προσδοκίες μπορούμε να μάθουμε τα πάντα - ακόμα και το πώς να ζούμε στα 2000'ς - από οτιδήποτε βρίσκεται γύρω μας.

Θετική Δήλωση: «Κάθε στιγμή γίνομαι σοφότερος/η και πιο ευτυχισμένος/η.»

Επίλογος: Το κεχριμπάρι αντιπροσωπεύει την αιώνια σοφία.