Ανανέωση της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα: Ανανέωση της ενέργειας

Είναι καλό να φρεσκάρουμε την ενέργεια των κρυστάλλων κατά διαστήματα και οπωσδήποτε μετά από κάθε θεραπεία. Γι' αυτό το σκοπό προτείνουμε:

Διαβάστε περισσότερα: Ανανέωση της ενέργειας